Polisi Cookies

Beth yw Cookies?

Ffeil fach yw cookie sy'n cael ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur i helpu i storio eich dewisiadau defnyddiwr, mewngofnodion, dadansoddi traffig ar y we, neu gadael i chi wybod pan fyddwch yn ymweld â safle penodol. Mae cookies yn caniatáu ceisiadau ar y we i ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra gweithrediadau at eich anghenion, hoff bethau a chas bethau, drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Ar y cyfan mae cookies yn ein helpu i ddarparu gwell gwefan, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sydd o ddefnydd i chi nei beidio. Nid yw cookies yn rhoi mynediad at eich cyfrifiadur neu unrhyw wybodaeth amdanoch, heblaw am y data rydych yn dewis ei rannu â ni.

Mae rhan fwyaf o wefannau yn derbyn cookies yn awtomatig, ond gallwch addasu y gosodiad ar eich cyfrifiadur i wrthod cookies os yw'n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio'n llawn ar y wefan.

Cookies a ddefnyddir ar y wefan hon

Efallai y bydd y cookies canlynol yn cael eu gosod .

exp_csrf_token : Mae'r cookie yma yn amddiffyn rhag Cross Site Request Forgery (CSRF). Mae CSRF yn anfon HTTP yn awtomatig i rhaglen gwe sy'n agored i niwed. Mae hyn yn caniatáu i'r ymosodwr cynhyrchu ceisiadau i’r rhaglen gwe sy’n agored i niwed gan smalio bod rhain yn geisiadau dilys oddi wrth y dioddefwr.

exp_cartthrob_session_id , exp_expiration , exp_last_activity , exp_last_visit , exp_tracker , PHPSESSID , rgb_recipe_data , show_cookie_message : Mae'r cookies yma yn cadw gwybodaeth dros dro i alluogi gweithrediad y safle.

Google Analytics : __ utma , __ utmb , __ utmc , __ utmz : Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro ac adrodd ar ein defnydd o'r wefan, megis y nifer o ymwelwyr i'r safle, peiriannau chwilio a ddefnyddiwyd i ddod o hyd i ni, tudalennau yr ymwelwyd â hwy ar y safle, a'r amser a dreulir ar y safle. Mae'r ystadegau a gasglwyd yn ofyniad angenrheidiol er mwyn i ni ddarparu a gwella ein cynnyrch a gwasanaeth o werth ac i aros yn gystadleuol. Nid yw'r cookies yn adnabod defnyddwyr nac yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy. Defnyddir y cookies hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella'r safle . Mae'r cookies yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, o ble mae ymwelwyr wedi dod i'r safle a'r tudalennau maent yn ymweld â hwy. Gellir dod of hyd i bolisi preifatrwydd Google yma: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Sut i Anablu Cookies

Mae rhan fwyaf o ddefnyddwyr y we yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o cookies drwy'r gosodiadau porwr rhyngrhwyd. I gael gwybod mwy am cookies, gan gynnwys sut i weld pa cookies sydd wedi cael eu gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org . I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout