Cyswllt

Os ydych eisoes wedi cofrestru, gallwch cael rhagolwg a rheoli eich llyfr rysáit.
Ar gyfer ymholiadau ynghylch cofrestru neu gyflwyno rysáit, efallai y byddwch yn dod o hyd ein hadran Cwestiynau a Ofynnir yn Aml defnyddiol.

Gwasanaethau cwsmeriaid
Os ydych yn cael anawsterau cofrestru, os hoffech ofyn cwestiwn am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau neu os oes gennych ymholiad am archeb cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Dros y ffôn
07709 470 767

Trwy e-bost
info@recipegiftbook.com

Trwy'r post
recipegiftbook.com
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Derlwyn,
Pennal,
Machynlleth,
POWYS,
SY20 9DJ 

Diolch i chi am eich ymholiad