Amdanom Ni

Heddiw mae llawer o gyplau sy'n priodi gyda popeth sydd ei angen arnynt. Er bod rhai yn penderfynu i ddewis anrheg traddodiadol mae llawer yn chwilio am anrheg arall sydd yn arbennig, unigryw iddyn nhw ac yn rhywbeth y byddant yn ei drysori ac yn eu helpu nhw i gofio eu diwrnod arbennig.

Mae recipegiftbook.com yn wefan wedi'i anelu at gyplau sy'n priodi sy'n gallu cofrestru rhestr ' recipegiftbook ' (yn debyg i restr briodas) ac yn gwahodd ffrindiau a theulu i gyfrannu eu ryseitiau unigol, lluniau a negeseuon personol. Bydd y wefan recipegiftbook.com yn darparu gwasanaeth unigryw i helpu cyplau i greu llyfr ryseitiau unigryw i drysor am byth a throsglwyddo i lawr i genedlaethau'r dyfodol.

Pam dewis recipegiftbook.com?

  • Mae'r llyfr ryseitiau gorffenedig yn rhad ac am ddim ar gyfer y Briodferch a'r Priodfab. Y gwesteion yn unig s’yn talu ffi fechan i ychwanegu dudalen at y llyfr.
  • Mae cofrestru yn hawdd ac mae ychwanegu ryseitiau ar-lein yn syml ac yn hwyl.
  • Unwaith y bydd y llyfr ryseitiau yn cael ei gwblhau gall y Briodferch a'r Priodfab hefyd ddewis yr opsiwn i brynu unrhyw gopïau ychwanegol neu ganiatáu gwesteion i brynu copi o'r llyfr gorffenedig.
  • Os bydd y Briodferch a'r Priodfab yn sefydlu cartref a byddai hefyd yn hoffi talebau, bydd modd ychwanegu yr opsiwn hwnnw pan fyddwch yn cofrestru.
  • Byddwn yn cadw golwg o bwy sydd wedi ychwanegu rysáit ac yn e-bostio’r Briodferch a'r Priodfab i roi gwybod iddynt pwy sydd wedi cymryd rhan. Bydd y gwesteion hefyd yn cael e-bost yn diolch iddynt am gydweithio tuag at anrheg arbennig y Briodferch a’r Phriodfab.
  • Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd y Briodferch a'r Priodfab yn derbyn llyfr clawr caled wedi ei rhwymo a lapio’n hardd mewn bocs rhodd.

Rydym yn sicr y byddwch yn falch iawn gyda’ch llyfr ryseitiau. Ffordd unigryw o ddathlu eich diwrnod arbennig ac eiddo prydferth i drysoru a throsglwyddo i lawr i genedlaethau'r dyfodol.

Cofrestrwch nawr